ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อำเภอหาดใหญ่
พื้นที่ 852.796 ตร.กม.
ประชากรชาย 171,745 คน
ประชากรหญิง 189,935 คน
รวมทั้งหมด 361,680 คน
อบต/เทศบาล 13 แห่ง

นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ช่วงกิจกรรม
กิจกรรม
หน่วยงาน

    ---------- ไม่มีข้อมูลกิจกรรมที่จะแสดง ----------