วิดีโอกิจกรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  •   วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ ... (ดู : 40)
  •  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ พร... (ดู : 36)
  •  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา๑๙.๓๐น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดส... (ดู : 31)
  •  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายทวีวุฒิ สังข์ศิร... (ดู : 155)
  •  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายทวีวุฒิ สังข์ศิร... (ดู : 137)
  •  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ พร... (ดู : 141)
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
พื้นที่ 852.796 ตร.กม.
ประชากรชาย 37,695 คน
ประชากรหญิง 37,304 คน
รวมทั้งหมด 74,999 คน
อบต/เทศบาล 15 แห่ง