วิดีโอกิจกรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  •  วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๒.๓๐ น.นาย ศักระ กปิลกาญจน์ ปลัดจังหวัดส... (ดู : 39)
  •  วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใ... (ดู : 44)
  •  วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยเดช ปาละวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่ม... (ดู : 49)
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
พื้นที่ 852.796 ตร.กม.
ประชากรชาย 37,695 คน
ประชากรหญิง 37,304 คน
รวมทั้งหมด 74,999 คน
อบต/เทศบาล 15 แห่ง