ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  •  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางเจือทิพย์ อารมณ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำน... (ดู : 113)
  •  ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือเพื่อเข้าร่วมโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเ... (ดู : 87)
  •  จัดประกวดพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมร... (ดู : 89)
  •  วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ภายใต้อำนวยการ นายณรงค์พร ณ พัทล... (ดู : 35)
  •  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๒.๐๐ - ๒๔.๐๐น. นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอหาดใหญ... (ดู : 34)
  •  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงข... (ดู : 32)
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
พื้นที่ 852.796 ตร.กม.
ประชากรชาย 37,695 คน
ประชากรหญิง 37,304 คน
รวมทั้งหมด 74,999 คน
อบต/เทศบาล 13 แห่ง