วิดีโอกิจกรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  •  วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นป... (ดู : 45)
  •  วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00-14.30 น. นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ... (ดู : 61)
  •  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงข... (ดู : 132)
  •  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายทวีวุฒิ สังข์ศิร... (ดู : 1,868)
  •  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายทวีวุฒิ สังข์ศิร... (ดู : 1,734)
  •  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ พร... (ดู : 2,004)
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
พื้นที่ 852.796 ตร.กม.
ประชากรชาย 37,695 คน
ประชากรหญิง 37,304 คน
รวมทั้งหมด 74,999 คน
อบต/เทศบาล 15 แห่ง