ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  •  วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ภายใต้อำนวยการ นายณรงค์พร ณ พัทลุ... (ดู : 8)
  •  วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐.๓๐ - ๐๒.๓๐ น. ภายใต้อำนวยการ นายณรงค์พร ณ พัท... (ดู : 7)
  •  วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๓.๓๐ น. ภายใต้อำนวยการ นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอ... (ดู : 13)
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
พื้นที่ 852.796 ตร.กม.
ประชากรชาย 37,695 คน
ประชากรหญิง 37,304 คน
รวมทั้งหมด 74,999 คน
อบต/เทศบาล 13 แห่ง