ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  •  วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหาดใหญ่ ได้เชิญกำนัน ผ... (ดู : 53)
  •  วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไปนายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอหาด... (ดู : 36)
  •  วันนี้ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอหาดใหญ่ นายช... (ดู : 45)
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
พื้นที่ 852.796 ตร.กม.
ประชากรชาย 37,695 คน
ประชากรหญิง 37,304 คน
รวมทั้งหมด 74,999 คน
อบต/เทศบาล 13 แห่ง