วิดีโอกิจกรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  •  วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.นาย ณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอหาดใหญ่ ... (ดู : 44)
  •  วันนี้ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอหาดใหญ... (ดู : 108)
  •  วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอ... (ดู : 102)
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
พื้นที่ 852.796 ตร.กม.
ประชากรชาย 37,695 คน
ประชากรหญิง 37,304 คน
รวมทั้งหมด 74,999 คน
อบต/เทศบาล 15 แห่ง